Dotazy k objednávkám: +420 220 399 209 / úterý až pátek: 10 až 12, 13 až 18
OSOBNÍ ODBĚR: V budově NTM (Kostelní 42, Praha 7) / V RÁMCI OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA. VIZ https://ntm.cz / V ČASE 10 až 12, 13 až 18

R 226 - Z dějin hornictví 42

Číslo zboží: 70000380
250,00 Kč
Skladem

Martin Přibil; 2017Hlídat


Porovnat (0)

Informace produktu R 226 - Z dějin hornictví 42

Martin Přibil; 2017

Národní technické muzeum v Praze, 2017, ISBN 978-80-7037-268-5

Vzpomínky na hornictví
Kolektivní monografie čtrnácti autorů se ve dvanácti příspěvcích snaží zmapovat některé aspekty historických důlních děl a hornických památek. Je určena pracovníkům v oboru hornictví a geologie, pro pracovníky ochrany přírody, památkové péče, muzejníky, archeo¬logy, historiky, stavitele, architekty, studenty VŠB-HGF, ČVUT, UJEP, studenty oborů typu GMT či dokumentace památek a hlavně pro všechny zájemce o hornictví, (neživou) přírodu a technické památky, aby jim přiblížila tuto problematiku z komplexního a praktického pohledu, vyzdvihla a upozornila na hodnoty, význam a problémy historických hornických objektů. Publikace je příspěvkem do diskuse, která se již několik let vede na hornických seminářích NTM o některých hornických objektech, jako jsou historická důlní díla, těžní věže, důlní stavby, těžební areály a různé, současné i historické projevy hornické činnosti. Podobně se zde diskutuje i o využití, zpřístupnění, konverzi, sanaci, rekultivaci, zajištění a likvidaci těchto objektů, které jsou dnes často vnímany jako ekologická zátěž. Diskuse se také vede, zda je možné tyto hornické objekty smysluplně a udržitelně využít, zachovat, zakonzervovat, zpřístupnit veřejnosti a pokud ano, tak jakým způsobem a za kolik. Nebo, pokud tyto objekty ohrožují bezpečnost, jsou nepotřebné, nevyužitelné či nekontrolovatelně chátrající, zda je nutné je zcela zlikvidovat, zrekultivovat a zahladit, popř. v jaké míře. Jde o hledání hranic možného na poli hornických technických památek a zajímavostí, ať už historických či nedávných, které se ale rychle historií stávají.

Položit prodejci otázku k produktu R 226 - Z dějin hornictví 42

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Informace produktu R 226 - Z dějin hornictví 42

Martin Přibil; 2017

Národní technické muzeum v Praze, 2017, ISBN 978-80-7037-268-5

Vzpomínky na hornictví
Kolektivní monografie čtrnácti autorů se ve dvanácti příspěvcích snaží zmapovat některé aspekty historických důlních děl a hornických památek. Je určena pracovníkům v oboru hornictví a geologie, pro pracovníky ochrany přírody, památkové péče, muzejníky, archeo¬logy, historiky, stavitele, architekty, studenty VŠB-HGF, ČVUT, UJEP, studenty oborů typu GMT či dokumentace památek a hlavně pro všechny zájemce o hornictví, (neživou) přírodu a technické památky, aby jim přiblížila tuto problematiku z komplexního a praktického pohledu, vyzdvihla a upozornila na hodnoty, význam a problémy historických hornických objektů. Publikace je příspěvkem do diskuse, která se již několik let vede na hornických seminářích NTM o některých hornických objektech, jako jsou historická důlní díla, těžní věže, důlní stavby, těžební areály a různé, současné i historické projevy hornické činnosti. Podobně se zde diskutuje i o využití, zpřístupnění, konverzi, sanaci, rekultivaci, zajištění a likvidaci těchto objektů, které jsou dnes často vnímany jako ekologická zátěž. Diskuse se také vede, zda je možné tyto hornické objekty smysluplně a udržitelně využít, zachovat, zakonzervovat, zpřístupnit veřejnosti a pokud ano, tak jakým způsobem a za kolik. Nebo, pokud tyto objekty ohrožují bezpečnost, jsou nepotřebné, nevyužitelné či nekontrolovatelně chátrající, zda je nutné je zcela zlikvidovat, zrekultivovat a zahladit, popř. v jaké míře. Jde o hledání hranic možného na poli hornických technických památek a zajímavostí, ať už historických či nedávných, které se ale rychle historií stávají.

Položit prodejci otázku k produktu R 226 - Z dějin hornictví 42

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží

Navštívené produkty