Dotazy k objednávkám: +420 220 399 209 / úterý až pátek: 10 až 12, 13 až 18
OSOBNÍ ODBĚR: V budově NTM (Kostelní 42, Praha 7) / V RÁMCI OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA. VIZ https://ntm.cz / V ČASE 10 až 12, 13 až 18

Československé rozhlasové přijímače 1923-1930 ve sbírkách NTM

Číslo zboží: 70000475
600,00 Kč
Skladem

René Melkus; 2022Hlídat


Porovnat (0)

Informace produktu Československé rozhlasové přijímače 1923-1930 ve sbírkách NTM

René Melkus; 2022

Czechoslovak Radio Receivers 1923-1930 in NTM Collections

Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 215x265 mm, 495 stran, ISBN 978-80-7037-351-4

Katalogová část pouze v češtině

The catalogue part of this publication in only in Czech

Publikace je prvním pokusem shrnout poznatky o počátcích výroby rozhlasových přijímačů v Československu do samostatného celku. Práce je založena na studiu archivních pramenů, přináší dosud nepublikované informace a obsahuje bohatou fotografickou dokumentaci více než 150 rozhlasových přijímačů z let 1923–1930. Provede nás historií muzejní sbírky, osvětlí technologické podhoubí vývoje elektronky a příčiny rozkvětu rádia na pozadí světových dějinných událostí, nastíní vývoj jednotlivých společností, od průkopníků rádia, jimiž byly Vojenské telegrafní dílny či ČVUT, k dalším průmyslovým podnikům (např. Elektra, ETA, J. V. Myslík Hyršovský, Radiofona, Radiovox, Telegrafia či Telektra). 18. května 1923 přinesl novou službu obyvatelstvu československý rozhlas a naplno propukla rádiová horečka. Bylo to období krátké. Přesto, anebo právě proto, jsou malosériová rádia, kterým je věnována podstatná část komentovaného katalogu, z pohledu sběratele i muzejníka těmi nejzajímavějšími a nejcennějšími.

This publication is the first attempt to summarize knowledge about the beginnings of the production of radio receivers in Czechoslovakia as a separate unit. This work is based on the study of archival sources, and it contains previously unpublished information as well as rich photographic documentation of more than 150 radio receivers from the years 1923 to 1930. It guides us through the history of the museum collection, sheds light on the technological underpinnings of the evolution of the vacuum tube and the reasons for the flourishing of radio against the background of world historical events, and outlines the development of individual companies, from radio pioneers such as the Military Telegraph Workshop or the Czech Technical University, to industrial enterprises (e.g. Elektra, ETA, J.V. Myslík Hyršovský, Radiofona, Radiovox, Telegrafia, and Telektra). On May 18, 1923, Czechoslovak Radio brought a new service to people, and radio fever broke out. It was a rather short period. Despite this, or precisely because of this, small-series radios, to which a significant part of the annotated catalog is devoted, are the most interesting and valuable from the collector’s and the museum curator’s perspective.

Položit prodejci otázku k produktu Československé rozhlasové přijímače 1923-1930 ve sbírkách NTM

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Informace produktu Československé rozhlasové přijímače 1923-1930 ve sbírkách NTM

René Melkus; 2022

Czechoslovak Radio Receivers 1923-1930 in NTM Collections

Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 215x265 mm, 495 stran, ISBN 978-80-7037-351-4

Katalogová část pouze v češtině

The catalogue part of this publication in only in Czech

Publikace je prvním pokusem shrnout poznatky o počátcích výroby rozhlasových přijímačů v Československu do samostatného celku. Práce je založena na studiu archivních pramenů, přináší dosud nepublikované informace a obsahuje bohatou fotografickou dokumentaci více než 150 rozhlasových přijímačů z let 1923–1930. Provede nás historií muzejní sbírky, osvětlí technologické podhoubí vývoje elektronky a příčiny rozkvětu rádia na pozadí světových dějinných událostí, nastíní vývoj jednotlivých společností, od průkopníků rádia, jimiž byly Vojenské telegrafní dílny či ČVUT, k dalším průmyslovým podnikům (např. Elektra, ETA, J. V. Myslík Hyršovský, Radiofona, Radiovox, Telegrafia či Telektra). 18. května 1923 přinesl novou službu obyvatelstvu československý rozhlas a naplno propukla rádiová horečka. Bylo to období krátké. Přesto, anebo právě proto, jsou malosériová rádia, kterým je věnována podstatná část komentovaného katalogu, z pohledu sběratele i muzejníka těmi nejzajímavějšími a nejcennějšími.

This publication is the first attempt to summarize knowledge about the beginnings of the production of radio receivers in Czechoslovakia as a separate unit. This work is based on the study of archival sources, and it contains previously unpublished information as well as rich photographic documentation of more than 150 radio receivers from the years 1923 to 1930. It guides us through the history of the museum collection, sheds light on the technological underpinnings of the evolution of the vacuum tube and the reasons for the flourishing of radio against the background of world historical events, and outlines the development of individual companies, from radio pioneers such as the Military Telegraph Workshop or the Czech Technical University, to industrial enterprises (e.g. Elektra, ETA, J.V. Myslík Hyršovský, Radiofona, Radiovox, Telegrafia, and Telektra). On May 18, 1923, Czechoslovak Radio brought a new service to people, and radio fever broke out. It was a rather short period. Despite this, or precisely because of this, small-series radios, to which a significant part of the annotated catalog is devoted, are the most interesting and valuable from the collector’s and the museum curator’s perspective.

Položit prodejci otázku k produktu Československé rozhlasové přijímače 1923-1930 ve sbírkách NTM

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží

Navštívené produkty