Dotazy k objednávkám: +420 220 399 209 / úterý až pátek: 10 až 12, 13 až 18
OSOBNÍ ODBĚR: V budově NTM (Kostelní 42, Praha 7) / V RÁMCI OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA. VIZ https://ntm.cz / V ČASE 10 až 12, 13 až 18

Bedřich Feuerstein, architekt. Praha – Paříž – Tokio

Číslo zboží: 70000446
450,00 Kč
Skladem

Helena Čapková; 2021Hlídat


Porovnat (0)

Informace produktu Bedřich Feuerstein, architekt. Praha – Paříž – Tokio

Helena Čapková; 2021

Publikace k výstavě Národního technického muzea:
Bedřich Feuerstein, architekt. Praha – Paříž – Tokio
10. 11. 2021 - 15. 5. 2022

Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 212x260 mm, 287 s., ISBN 978-80-7037-336-1

Archiv architektury a stavitelství Národního technického muzea v Praze spravuje nejrozsáhlejší osobní fond významného architekta a scénografa Bedřicha Feuersteina (1892–1936). Tato unikátní sbírka byla v celé své rozmanitosti veřejnosti představena na výpravné monografické výstavě Bedřich Feuerstein, architekt : Praha–Paříž–Tokio.
Malíř, architekt a designér Bedřich Feuerstein se významně zapsal do světových dějin umění rovněž jako průkopník scénografie, například jako autor prvního výtvarného pojetí divadelní hry Karla Čapka R. U. R.(1921). Další významné počiny, které měly mezinárodní přesah, vzešly ze stáže a spolupráce s architektem Augustem Perretem (1874–1954) v Paříži (1924–1925) či ze spolupráce s architektem Antonínem Raymondem (1888–1976) v Japonsku na konci dvacátých let minulého století.
Multimediální instalace zmíněné výstavy využila všech Feuersteinových uměleckých poloh: v takto ucelené formě představila poprvé jeho dílo v architektuře, scénografii, divadelním kostýmu a v grafickém, užitém a nábytkovém designu. Opomenuta nezůstala ani jeho volná výtvarná tvorba. Do výstavy byla zařazena řada obrazů ze soukromých sbírek, které nejsou obvykle vystavovány. Audio a video nahrávky připomněly práci pro film, Feuersteinovu esejistickou a přednáškovou činnost či spolupráci s básníky a hudebníky, např. s Bohuslavem Martinů (1890–1959). Feuersteinovo dílo doplnily výtvarné práce jeho současníků: busty sochařů Marty Jiráskové, Heleny Johnové a Otakara Švece; obrazy Josefa Šímy a Jana Zrzavého. Rozsáhlý fond NTM tak doplnily exponáty z dalších veřejných i soukromých sbírek, např. Národní galerie v Praze, Národního muzea, Vojenského historického ústavu, Uměleckoprůmyslového muzea a Nadace Bohuslava Martinů. Ukázky z filmů poskytl Národní filmový archiv.

Helena Čapková (1981), po magisterském studiu dějin umění a japanologie na Karlově univerzitě v Praze a na SOAS v Londýně obdržela doktorský titul v transnacionálních vizuálních studiích na Chelsea College of Art and Design TrAIN Research Centre v Londýně. Mezi její klíčové publikace patří monografická studie Bedřich Feuerstein : Cesta do nejvýtvarnější země světa (Aula a KANT, 2014; v japonském překladu Seibunsha, 2021). Mezi další významné publikace patří: „Transnational networkers – Iwao and Michiko Yamawaki and the formation of Japanese Modernist Design“ (Oxford Journal of Design History, 2014), „,Believe in socialism…‘ : Architect Bedřich Feuerstein and His Perspective on Modern Japan and Architecture“ (Design and Society in Modern Japan, Vol. 28, 2016), „Framing Renshichirō Kawakita’s Transcultural Legacy and His Pedagogy“ (bauhaus imaginista : A School in the World, 2019) nebo Antonín Raymond v Japonsku (1948–1976) : Vzpomínky Přátel (společně s K. Kitazawou, Aula, 2019).


Bedřich Feuerstein, architect. Prague-Paris-Tokyo

The Architecture and Civil Engineering Archive of the National Technical Museum manages the most extensive personal resource of the distinguished architect and stage designer Bedřich Feuerstein (1892–1936). This unique collection was presented to the public in its full diversity in the narrative monographic exhibition Bedřich Feuerstein, architect : Prague–Paris–Tokyo.
The painter, architect and designer Bedřich Feuerstein made a significant mark on the international history of art also as a pioneer of scenography, for example as the author of the first artistic conception of Karel Čapek’s theatre play R. U. R. (1921). Other significant enterprises that had an international impact came from his internship and co-operation with the architect Auguste Perret (1874–1954) in Paris (1924–1925), or from his co-operation with the architect Antonín Raymond (1888–1976) in Japan at the end of the 1920s.
The multimedia installation of this exhibition highlighted all Feuerstein’s artistic aspects: in this integrated form it presented for the first time his work in architecture, scenography, theatre costume and in graphic, utility and furniture design. His free artistic work also was not overlooked. The exhibition included a series of images from private collections which are not usually exhibited. Audio and video recordings recalled his work for film, Feuerstein’s essayist and lecturing activity, and his collaboration with poets and musicians, e.g. Bohuslav Martinů (1890–1959). Feuerstein’s work was supplemented also by artworks of his contemporaries: busts by the sculptors Marta Jirásková, Helena Johnová and Otakar Švec; paintings by Josef Šíma and Jan Zrzavý. The extensive collection of the NTM is thus added to with exhibits from other public and private collections, e.g. the National Gallery Prague, the National Museum, the Military History Institute, the Museum of Decorative Arts and the Bohuslav Martinů Foundation. The film footage was provided by the Czech Film Archive.

Helena Čapková (born 1981), after completing her Master’s degree in History of Art and Japanese Studies at Charles University in Prague and SOAS in London, obtained her doctorate in Transnational Visual Studies at the Chelsea College of Art and Design TrAIN Research Centre in London. Her key publications include the monographic study Bedřich Feuerstein : Cesta do nejvýtvarnější země světa [Bedřich Feuerstein: A Journey to the Most Creative Country in the World] (Aula a KANT, 2014; in Japanese translation Seibunsha, 2021). Other significant publications include: “Transnational networkers – Iwao and Michiko Yamawaki and the formation of Japanese Modernist Design” (Oxford Journal of Design History, 2014), “‘Believe in socialism...’ : Architect Bedřich Feuerstein and His Perspective on Modern Japan and Architecture” (Design and Society in Modern Japan, Vol. 28, 2016), “Framing Renshichirō Kawakita’s Transcultural Legacy and His Pedagogy” (bauhaus imaginista : A School in the World, 2019) or Antonín Raymond v Japonsku (1948–1976) : Vzpomínky Přátel [Antonín Raymond in Japan (1948–1976): Recollections of Friends] (together with K. Kitazawa, Aula, 2019).

Položit prodejci otázku k produktu Bedřich Feuerstein, architekt. Praha – Paříž – Tokio

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Informace produktu Bedřich Feuerstein, architekt. Praha – Paříž – Tokio

Helena Čapková; 2021

Publikace k výstavě Národního technického muzea:
Bedřich Feuerstein, architekt. Praha – Paříž – Tokio
10. 11. 2021 - 15. 5. 2022

Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 212x260 mm, 287 s., ISBN 978-80-7037-336-1

Archiv architektury a stavitelství Národního technického muzea v Praze spravuje nejrozsáhlejší osobní fond významného architekta a scénografa Bedřicha Feuersteina (1892–1936). Tato unikátní sbírka byla v celé své rozmanitosti veřejnosti představena na výpravné monografické výstavě Bedřich Feuerstein, architekt : Praha–Paříž–Tokio.
Malíř, architekt a designér Bedřich Feuerstein se významně zapsal do světových dějin umění rovněž jako průkopník scénografie, například jako autor prvního výtvarného pojetí divadelní hry Karla Čapka R. U. R.(1921). Další významné počiny, které měly mezinárodní přesah, vzešly ze stáže a spolupráce s architektem Augustem Perretem (1874–1954) v Paříži (1924–1925) či ze spolupráce s architektem Antonínem Raymondem (1888–1976) v Japonsku na konci dvacátých let minulého století.
Multimediální instalace zmíněné výstavy využila všech Feuersteinových uměleckých poloh: v takto ucelené formě představila poprvé jeho dílo v architektuře, scénografii, divadelním kostýmu a v grafickém, užitém a nábytkovém designu. Opomenuta nezůstala ani jeho volná výtvarná tvorba. Do výstavy byla zařazena řada obrazů ze soukromých sbírek, které nejsou obvykle vystavovány. Audio a video nahrávky připomněly práci pro film, Feuersteinovu esejistickou a přednáškovou činnost či spolupráci s básníky a hudebníky, např. s Bohuslavem Martinů (1890–1959). Feuersteinovo dílo doplnily výtvarné práce jeho současníků: busty sochařů Marty Jiráskové, Heleny Johnové a Otakara Švece; obrazy Josefa Šímy a Jana Zrzavého. Rozsáhlý fond NTM tak doplnily exponáty z dalších veřejných i soukromých sbírek, např. Národní galerie v Praze, Národního muzea, Vojenského historického ústavu, Uměleckoprůmyslového muzea a Nadace Bohuslava Martinů. Ukázky z filmů poskytl Národní filmový archiv.

Helena Čapková (1981), po magisterském studiu dějin umění a japanologie na Karlově univerzitě v Praze a na SOAS v Londýně obdržela doktorský titul v transnacionálních vizuálních studiích na Chelsea College of Art and Design TrAIN Research Centre v Londýně. Mezi její klíčové publikace patří monografická studie Bedřich Feuerstein : Cesta do nejvýtvarnější země světa (Aula a KANT, 2014; v japonském překladu Seibunsha, 2021). Mezi další významné publikace patří: „Transnational networkers – Iwao and Michiko Yamawaki and the formation of Japanese Modernist Design“ (Oxford Journal of Design History, 2014), „,Believe in socialism…‘ : Architect Bedřich Feuerstein and His Perspective on Modern Japan and Architecture“ (Design and Society in Modern Japan, Vol. 28, 2016), „Framing Renshichirō Kawakita’s Transcultural Legacy and His Pedagogy“ (bauhaus imaginista : A School in the World, 2019) nebo Antonín Raymond v Japonsku (1948–1976) : Vzpomínky Přátel (společně s K. Kitazawou, Aula, 2019).


Bedřich Feuerstein, architect. Prague-Paris-Tokyo

The Architecture and Civil Engineering Archive of the National Technical Museum manages the most extensive personal resource of the distinguished architect and stage designer Bedřich Feuerstein (1892–1936). This unique collection was presented to the public in its full diversity in the narrative monographic exhibition Bedřich Feuerstein, architect : Prague–Paris–Tokyo.
The painter, architect and designer Bedřich Feuerstein made a significant mark on the international history of art also as a pioneer of scenography, for example as the author of the first artistic conception of Karel Čapek’s theatre play R. U. R. (1921). Other significant enterprises that had an international impact came from his internship and co-operation with the architect Auguste Perret (1874–1954) in Paris (1924–1925), or from his co-operation with the architect Antonín Raymond (1888–1976) in Japan at the end of the 1920s.
The multimedia installation of this exhibition highlighted all Feuerstein’s artistic aspects: in this integrated form it presented for the first time his work in architecture, scenography, theatre costume and in graphic, utility and furniture design. His free artistic work also was not overlooked. The exhibition included a series of images from private collections which are not usually exhibited. Audio and video recordings recalled his work for film, Feuerstein’s essayist and lecturing activity, and his collaboration with poets and musicians, e.g. Bohuslav Martinů (1890–1959). Feuerstein’s work was supplemented also by artworks of his contemporaries: busts by the sculptors Marta Jirásková, Helena Johnová and Otakar Švec; paintings by Josef Šíma and Jan Zrzavý. The extensive collection of the NTM is thus added to with exhibits from other public and private collections, e.g. the National Gallery Prague, the National Museum, the Military History Institute, the Museum of Decorative Arts and the Bohuslav Martinů Foundation. The film footage was provided by the Czech Film Archive.

Helena Čapková (born 1981), after completing her Master’s degree in History of Art and Japanese Studies at Charles University in Prague and SOAS in London, obtained her doctorate in Transnational Visual Studies at the Chelsea College of Art and Design TrAIN Research Centre in London. Her key publications include the monographic study Bedřich Feuerstein : Cesta do nejvýtvarnější země světa [Bedřich Feuerstein: A Journey to the Most Creative Country in the World] (Aula a KANT, 2014; in Japanese translation Seibunsha, 2021). Other significant publications include: “Transnational networkers – Iwao and Michiko Yamawaki and the formation of Japanese Modernist Design” (Oxford Journal of Design History, 2014), “‘Believe in socialism...’ : Architect Bedřich Feuerstein and His Perspective on Modern Japan and Architecture” (Design and Society in Modern Japan, Vol. 28, 2016), “Framing Renshichirō Kawakita’s Transcultural Legacy and His Pedagogy” (bauhaus imaginista : A School in the World, 2019) or Antonín Raymond v Japonsku (1948–1976) : Vzpomínky Přátel [Antonín Raymond in Japan (1948–1976): Recollections of Friends] (together with K. Kitazawa, Aula, 2019).

Položit prodejci otázku k produktu Bedřich Feuerstein, architekt. Praha – Paříž – Tokio

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží

Navštívené produkty