Dotazy k objednávkám: +420 220 399 209 / úterý až pátek: 10 až 12, 13 až 18
OSOBNÍ ODBĚR: V budově NTM (Kostelní 42, Praha 7) / V RÁMCI OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA. VIZ https://ntm.cz / V ČASE 10 až 12, 13 až 18

Stavební truhlářství a parketářství. Katalog k výstavě "Díl(n)a stavebního truhlářství"

Číslo zboží: 70000434
450,00 Kč
Skladem

Lukáš Hejný, Martin Ebel a kol.; 2020Hlídat


Porovnat (0)

Informace produktu Stavební truhlářství a parketářství. Katalog k výstavě "Díl(n)a stavebního truhlářství"

Lukáš Hejný, Martin Ebel a kol.; 2020


Národní technické muzeum, Praha – Plasy 2020, rozměr 170 x 245 mm, 240 s., bar., ISBN 978-80-7037-328-6.

Stavební truhlářství a parketářství jsou odvětví, která k sobě mají blízko používaným materiálem, nástroji i finálním výrobkem, postupným procesem specializace se však jejich cesty částečně rozešly.

Kapitoly věnované stavebnímu truhlářství tento řemeslný obor obecně vymezují a jednotlivé postupy tradičního řemesla představují na popisu výroby určitého výrobku – dveřního křídla. Text Lukáše Hejného, vedoucího oddělení architektury a stavitelství NTM, se zde opírá především o historické stavební příručky a je podpořen profesními zkušenostmi Miloše Kodýdka, truhláře, který se tradiční ruční výrobou dlouhodobě zabývá. Navazující bohatě fotograficky doprovozený katalog prvků stavebního truhlářství, zejména oken a dveří ze sbírek Národního technického muzea, pak řemeslné postupy ilustruje na konkrétních příkladech. Katalog ručních nástrojů i historického vybavení strojní truhlářské dílny dokumentuje proměnu technologického přístupu k danému řemeslu.

Část věnovaná parketám a parketářství je zásadním a zatím patrně jediným uceleným pohledem, který u nás na toto téma vznikl. Autoři, ředitel Muzea architektura a stavitelství NTM Martin Ebel ve spolupráci s Ivetou Krupičkovou, v ní sledují jak typologickou proměnu parket, tak i vývoj technologie parketářské výroby; zároveň se pokoušejí vnést systém do používané oborové terminologie. Objevná je rovněž stať věnovaná první továrně na parkety v Čechách v Nebřezinách u Plas, jejíž počátek sahá do 30. let 19. století.


Information about the product: Fine woodworking and parquetry. Catalog for the exhibition "Fine woodworking Work(shop)s"
Lukáš Hejný, Martin Ebel et al., ed. 2020

Fine woodworking and parquetry are industries close to each other due to material, tools, and final product. Their paths, however, partially separated by the gradual process of specialization.

Chapters dedicated to fine woodworking define this craft in general; individual techniques of traditional craft are presented in the form of a description of the fabrication of one particular product – a door leaf. The text of Lukas Hejny, the Head of the Department of Architecture and Construction of the National Technical Museum, is mainly based on historical construction handbooks and supported by the professional experience of Milos Kodydek, the carpenter, who occupies himself with traditional handicraft for a long time. The accompanying catalog presents many photographs of fine woodworking items, namely windows and doors, from the National Technical Museum collection. The techniques are demonstrated in specific examples. The catalog of hand tools and historical equipment of mechanical joinery illustrates the transformation of each craft's technological approach.

The section focusing on parquets and parquetry is fundamental and, so far, probably the only comprehensive research on this topic in the Czech Republic. The authors – Martin Ebel, the Director of the Museum of Architecture and Building of the NTM in collaboration with Iveta Krupickova – follow the parquets' typological transformation and the development of parquet fabrication technology. They try to introduce a system into the use of professional terminology. The article about the first Czech parquet factory in Nebreziny near Plasy, founded in the 1930s, is a pioneering paper.

Dokumenty k produktu Stavební truhlářství a parketářství. Katalog k výstavě "Díl(n)a stavebního truhlářství"

Obsah knihy Obsah knihy

Položit prodejci otázku k produktu Stavební truhlářství a parketářství. Katalog k výstavě "Díl(n)a stavebního truhlářství"

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Informace produktu Stavební truhlářství a parketářství. Katalog k výstavě "Díl(n)a stavebního truhlářství"

Lukáš Hejný, Martin Ebel a kol.; 2020


Národní technické muzeum, Praha – Plasy 2020, rozměr 170 x 245 mm, 240 s., bar., ISBN 978-80-7037-328-6.

Stavební truhlářství a parketářství jsou odvětví, která k sobě mají blízko používaným materiálem, nástroji i finálním výrobkem, postupným procesem specializace se však jejich cesty částečně rozešly.

Kapitoly věnované stavebnímu truhlářství tento řemeslný obor obecně vymezují a jednotlivé postupy tradičního řemesla představují na popisu výroby určitého výrobku – dveřního křídla. Text Lukáše Hejného, vedoucího oddělení architektury a stavitelství NTM, se zde opírá především o historické stavební příručky a je podpořen profesními zkušenostmi Miloše Kodýdka, truhláře, který se tradiční ruční výrobou dlouhodobě zabývá. Navazující bohatě fotograficky doprovozený katalog prvků stavebního truhlářství, zejména oken a dveří ze sbírek Národního technického muzea, pak řemeslné postupy ilustruje na konkrétních příkladech. Katalog ručních nástrojů i historického vybavení strojní truhlářské dílny dokumentuje proměnu technologického přístupu k danému řemeslu.

Část věnovaná parketám a parketářství je zásadním a zatím patrně jediným uceleným pohledem, který u nás na toto téma vznikl. Autoři, ředitel Muzea architektura a stavitelství NTM Martin Ebel ve spolupráci s Ivetou Krupičkovou, v ní sledují jak typologickou proměnu parket, tak i vývoj technologie parketářské výroby; zároveň se pokoušejí vnést systém do používané oborové terminologie. Objevná je rovněž stať věnovaná první továrně na parkety v Čechách v Nebřezinách u Plas, jejíž počátek sahá do 30. let 19. století.


Information about the product: Fine woodworking and parquetry. Catalog for the exhibition "Fine woodworking Work(shop)s"
Lukáš Hejný, Martin Ebel et al., ed. 2020

Fine woodworking and parquetry are industries close to each other due to material, tools, and final product. Their paths, however, partially separated by the gradual process of specialization.

Chapters dedicated to fine woodworking define this craft in general; individual techniques of traditional craft are presented in the form of a description of the fabrication of one particular product – a door leaf. The text of Lukas Hejny, the Head of the Department of Architecture and Construction of the National Technical Museum, is mainly based on historical construction handbooks and supported by the professional experience of Milos Kodydek, the carpenter, who occupies himself with traditional handicraft for a long time. The accompanying catalog presents many photographs of fine woodworking items, namely windows and doors, from the National Technical Museum collection. The techniques are demonstrated in specific examples. The catalog of hand tools and historical equipment of mechanical joinery illustrates the transformation of each craft's technological approach.

The section focusing on parquets and parquetry is fundamental and, so far, probably the only comprehensive research on this topic in the Czech Republic. The authors – Martin Ebel, the Director of the Museum of Architecture and Building of the NTM in collaboration with Iveta Krupickova – follow the parquets' typological transformation and the development of parquet fabrication technology. They try to introduce a system into the use of professional terminology. The article about the first Czech parquet factory in Nebreziny near Plasy, founded in the 1930s, is a pioneering paper.

Dokumenty k produktu Stavební truhlářství a parketářství. Katalog k výstavě "Díl(n)a stavebního truhlářství"

Obsah knihy Obsah knihy

Položit prodejci otázku k produktu Stavební truhlářství a parketářství. Katalog k výstavě "Díl(n)a stavebního truhlářství"

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží

Navštívené produkty